Tag: Ruby

technology

Bash controlled Raspberry Pi 3B relay hat

If you would like to control some electrical devices by switching them on and off then one possiblity is to use Rasberry Pi relay hat. It is from Waveshare/Botland and it fits on top of your Raspberry Pi. It contains 3 relays controllers with screw connectors. Once you wire your devices you can even put it within DIN box like this one below. Be sure to be careful inserting micro SD card as this box fits tight and you can easily break card apart like I once did. In order to control relay connectors first you export pins: Then you

technology

pg gem on Ubuntu 22

I thought that installing pg gem on my clean Ubuntu 22 will be easy, but no. I got some weird message: So I tried to force installation: After this: On this Ubuntu 22 release installing Ruby interpreter from packages you got 3.0.2p107. The problem might be because of pgadmin4 which I installed before, so it could break something.

technology

SSH access using Ruby to outdated servers

If for some unknown reasons you need to connect thru SSH to some outdated server using Ruby code, then you are in the right place. But first a little piece of theory behind it. There are 4 configurable things in OpenSSH concerning security configuration: KexAlgorithms: per-connection keys (key exchange) HostkeyAlgorithms: public key to identify server to clients Ciphers: connection encryption MACs: message authentication codes As time passes various algorithms become deprecated and are known to be vulnerable. However there are tons of servers on the internet and on private networks which still use these old things. On a regular SSH

publications

Ruby on Rails – ćwiczenia

“Dzięki książce “Ruby on Rails. Ćwiczenia” opanujesz podstawy tworzenia aplikacji internetowych za pomocą tej technologii. Nauczysz się programować w języku Ruby: poznasz jego elementy i zasady projektowania obiektowego, metody przetwarzania danych tekstowych, pracy z plikami i katalogami oraz obsługi błędów i wyjątków. Przeczytasz także o środowisku Rails, instalowanym na serwerze aplikacji. Wykonując ćwiczenia z ostatnich rozdziałów, zrealizujesz projekt aplikacji służącej do zarządzania czasem w technice Ruby on Rails.” – Helion, 2006

publications

Programowanie w języku Ruby. Mikrousługi i konteneryzacja

“Ruby to nowoczesny, wieloparadygmatowy, interpretowany język programowania. Wraz z platformą Rails stanowi jedno z najpopularniejszych rozwiązań służących do szybkiego tworzenia aplikacji sieciowych; wspiera wiele znanych serwisów dostępnych w internecie. Ruby on Rails od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce platform klasy MVC – dzięki rozbudowanym funkcjom, wysokiej wydajności oraz łatwości pisania kodu, a także możliwości stosowania dużej liczby rozszerzeń. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wykorzystać tę platformę w swoich projektach, jesteś na dobrym tropie! Dzięki tej książce poznasz możliwości i konstrukcje języka Ruby oraz mechanizm działania platformy Rails, a w szczególności interfejs Rack. Dowiesz się, jak zapewniać odpowiednią jakość swoich rozwiązań, nauczysz się je uruchamiać przy użyciu