publications

Simple High Performance Computing

Podstawy elektroniki i budowa komputera w symulatorze “Jest to pierwsza część serii Simple High Performance Computing o tytule Podstawy elektroniki i budowa komputera w symulatorze. Swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z elektroniką, a konkretnie jej podstawami, począwszy od pierwotnych zasad fizyki przekładających się na komponenty elektroniczne, z których można budować złożone układy, a finalnie najprostszą obliczeniową maszynę cyfrową. Największy nacisk kładę na praktyczną część zagadnienia, aczkolwiek teoria również jest przedstawiana.“